Europe

praiseeuproject@gmail.com

Sectorul: Educație școlară

Subiect: Educație școlară: Incluziune socială

ID-ul proiectului: 2023-1-SE01-KA220-SCH-00015224

Program: „Educație și incluziune socială”: Erasmus+.

Durată: 1/10/2023 – 30/9/2025

Bine ați venit la proiectul PRAISE.

Proiectul PRAISE își propune să abordeze aspecte legate de polarizare, radicalizare, deradicalizare și formarea de identități non-radicalice, cu accent pe adolescenți (cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani) din zonele urbane.

Activitățile cheie ale proiectului se concentrează în jurul mediului școlar, unde adolescenții își petrec o parte semnificativă a timpului.

Consorțiu

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2023-1-SE01-KA220-SCH-00015224

Copyright © 2023 PRAISE. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive