Europe

praiseeuproject@gmail.com

Sektor: Skolutbildning

Ämne: SociaL inkludering

Projekt-ID: 2023-1-SE01-KA220-SCH-00015224

Program: Erasmus+

Varaktighet: 1/10/2023 – 30/9/2025

Välkommen till PRAISE-projektet.

PRAISE-projektet syftar till att ta itu med frågor som rör polarisering, radikalisering, avradikalisering och skapandet av icke-radikala identiteter, med ett primärt fokus på ungdomar (13-17 år) i stadsområden.

Projektets nyckelaktiviteter är centrerade kring skolmiljön, där ungdomarna tillbringar en betydande del av sin tid.

Konsortium

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa. 2023-1-SE01-KA220-SCH-00015224

Copyright © 2023 PRAISE. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive